Op 12 oktober organiseerde het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) het webinar ‘Met biociden behandeld hout. Het onderwerp werd belicht vanuit zes invalshoeken. Dat waren gebruikers, biocidentoelating, handhaving, consumenten, producenten en rijksbeleid. De deelnemers vonden het verrassend en leerzaam om dit onderwerp van verschillende kanten belicht te zien.  Op de website van het Kennisnetwerk Biociden staat een verslag van dit webinar.  

De circa 50 deelnemers aan de webinar vormden een brede vertegenwoordiging van het werkveld. Ongeveer de helft nam voor het eerst deel aan een activiteit van het Kennisnetwerk. Er is dus weer biocidenkennis verspreid! 

De Tuinbranche heeft het event aangegrepen om informatie te geven over hout: Duurzaam adviseren over hout en houtproducten (tuinbranche.nl)