Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de veiligheid van microbiële reinigers onderzocht. Dit type producten zou (deels) onder de Biocidenverordening kunnen vallen. Als de Biocidenverordening van toepassing is, dan moeten de aanbieders meer informatie over de samenstelling en veiligheid leveren. Dit vergroot de veiligheid van dit type producten.

Microbiële reinigers zijn schoonmaakmiddelen die bacteriën bevatten. In opdracht van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) onderzocht het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) of deze schoonmaakmiddelen gezondheidsrisico’s kunnen opleveren en onder welke regelgeving ze vallen. Hiervoor bekeek het RIVM 92 verschillende producten in webwinkels.  

Biocidenverordening

In de huidige situatie vallen microbiële reinigers onder de regelgeving voor schoonmaakmiddelen, cosmetica of de meer algemene Warenwet. Dit type regelgeving stelt minder eisen aan informatie over de samenstelling en veiligheid van de producten dan de Biocidenverordening. Hieronder zouden microbiële reinigers ook kunnen vallen. Er zijn gerechtelijke uitspraken die de toepassing van de Biocidenverordening op microbiële reinigers ondersteunen. Zie hiervoor dit nieuwsbericht van 25 november 2020 op biociden.nl.  

Onderzoek naar gezondheidsrisico’s en regelgeving

Uit het onderzoek blijkt dat de veiligheid van veel microbiële reinigers niet kan worden beoordeeld omdat informatie over de toegepaste bacteriesoort ontbreekt. De wetgeving vereist niet altijd informatie over de bacteriesoort en diens eigenschappen. Dit is afhankelijk van de wetgeving die van toepassing is.

Ontbrekende informatie

Onder microbiële reinigers kunnen schoonmaakmiddelen voor in en om het huis vallen, maar ook verzorgingsproducten om je huid of haar te reinigen. De bacteriën worden bijvoorbeeld toegevoegd omdat ze enzymen produceren die vuil of vlekken kunnen afbreken. Als mensen in aanraking komen met bacteriën uit een microbiële reiniger, kunnen de producten ook klachten veroorzaken als huiduitslag of een allergische reactie. Het is echter niet bekend hoe vaak mensen met de bacteriën uit deze producten in aanraking komen. Zonder die informatie is het moeilijk om het risico van het gebruik van deze producten te schatten. In alle gevallen is de fabrikant verantwoordelijk voor de veiligheid van een product.