Op 11 oktober 2023 organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) en het Kennisnetwerk Biociden samen een symposium. Het thema is de verbreding van de toepassing van Integrated Pest Management (IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)).

IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management) is ontwikkeld voor gewasbeschermingsmiddelen. Daarna is het verbreed naar de bestrijding van knaagdieren met biociden (rodenticiden). Vanuit verschillende inspirerende invalshoeken gaan we dieper in op hoe de  toepassing van de IPM-methodiek verbreed kan worden. De methodiek gaat uit van vier stappen:

  1. Monitoring van plaagdieren.
  2. Preventiemaatregelen om plaagdieren te voorkomen.
  3. Niet-chemische bestrijding.
  4. Chemische bestrijding (met biociden).

Wat staat er op het programma?

De dag start met een introductie van het principe van IPM en de ervaringen ermee. De geleerde lessen zijn een mooie opmaat naar de rest van het programma.

U kunt aan verschillende deelsessies meedoen:  

  • IPM-aanpak bij de beheersing van insecten: Waarom is IPM bij de beheersing van insecten nuttig en nodig? Welke mogelijkheden zijn er voor verschillen soorten? 
  • IPM-aanpak bij behandelde voorwerpen: Wat zijn de regels voor behandelde voorwerpen? Hoe past het concept van IPM bij conservering? Lukt dit ook in de praktijk aan de hand van de casus van conserveringsmiddelen in verf? 
  • Leren van aanpak eikenprocessierups: Ketenpartners in het Kennisplatform Processierups  delen actief kennis over effectiviteit van bestrijdingsmethoden en preventieve maatregelen.  
  • IPM breder inzetten, hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe is IPM geregeld voor ratten en muizen? Hoe zou dit kunnen voor andere plaagdieren? 
  • IPM bij biobased bouwen: Wat betekent biobased bouwen voor het biocidegebruik? Hoe past IPM hierin? Discussie aan de hand van de casus houtverduurzaming. 

Er is tijdens het symposium ook volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en om te netwerken tijdens de koffiepauzes, lunch en borrel. 

Aanmelden?

Het symposium is op woensdag 11 oktober 2023 van 9.30 tot 17.00 uur in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Aanmelden voor het symposium kan via deze link

Nieuws over het programma delen we in de nieuwsbrief.