Mannen in beschermende kleding

Op donderdagmiddag 6 oktober 2022 organiseert het Kennisnetwerk Biociden een bijeenkomst over biociden en arbeidsomstandigheden. Werknemers kunnen in hun werk (on)bewust met biociden in aanraking komen. Tijdens het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-event krijg je informatie over de toelatingsprocedure van biociden en hoe het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) in deze procedure de arbeidsrisico’s beoordeelt. Ook de andere arboregels voor biociden komen aan bod. Dit KNB-event is bedoeld voor arbeidshygiënisten en anderen die te maken hebben met het (adviseren over) veilig werken met biociden.

Er zullen presentaties zijn van onder meer het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) en het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Daarnaast houden verschillende stakeholders een korte pitch. Daarin staan praktijkvoorbeelden centraal van de risico’s van werkenden door blootstelling aan biociden. Ook is er ruimte voor onderlinge discussie. De locatie van het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-event wordt op een later moment bekend gemaakt. We sluiten af met een netwerkborrel.  

Houd deze nieuwsbrief of de website van het KNB in de gaten voor meer informatie. Tot 6 oktober!