Op 18 december heeft de minister van Milieu en Wonen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het particulier gebruik van azijn tegen onkruid en groene aanslag. De toepassing van azijn als biocide tegen groene aanslag kan risico’s opleveren voor het milieu en de gebruiker.

Deze Kamerbrief  geeft een beleidsreactie op het door RIVM geschreven rapport  dat in gaat op de risico’s van het gebruik van azijn als bestrijdingsmiddel tegen onkruid en groene aanslag.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) rapport

Veel mensen gebruiken schoonmaak- of keukenazijn tegen onkruid of groene aanslag op hun terras of oprit, maar dit is niet toegestaan. Het RIVM heeft de risico’s van particulier gebruik van azijn voor deze doelen vergeleken met het gebruik van toegelaten middelen op basis van azijnzuur. Hieruit blijkt dat de toepassing van azijn als bestrijdingsmiddel tegen onkruid en groene aanslagrisico’s kan opleveren voor het milieu en de gebruiker.

De beleidsreactie

De minister schrijft dat het verantwoord bestrijden van (onkruid en) groene aanslag begint met het inzetten van preventieve en niet-chemische maatregelen. Hierover worden particulieren door zowel de overheid als het bedrijfsleven geïnformeerd. De minister geeft aan de bestaande aanpak (zie Kamerbrief 24 september 2019) voort te zetten waaronder de acties uit de Green Deal Particulier Gebruik en informatieverschaffing via Milieu Centraal. Daarnaast dringt de minister er bij de brancheorganisaties op aan dat azijn alleen wordt aangeboden als keuken- en schoonmaakazijn. Azijn wordt dus niet voor de bestrijding van groene aanslag aangeboden, omdat dit zonder toelating niet is toegestaan.

Status van azijn en azijnzuur als biocide

Het bestrijden van groene aanslag is een biocidentoepassing. Azijn en azijnzuur zijn opgenomen in Bijlage I van de BPR. Biociden op basis van werkzame stoffen van Bijlage I van de BPR komen in aanmerking voor een vereenvoudigde toelatingsprocedure (artikel 25 van de BPR). Er zijn in Nederland nog geen biociden op basis van azijnzuur toegelaten. Oplossingen van azijnzuur mogen dan ook niet als biocide tegen groene aanslag worden gebruikt. Er zijn wel biociden op basis van andere werkzame stoffen toegelaten voor dit gebruik.