De Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA Environmental Protection Agency (Environmental Protection Agency)) heeft de concept-risicobeoordeling voor formaldehyde en paraformaldehyde vrijgegeven voor commentaar. Momenteel vindt ook in Europa de herbeoordeling van formaldehyde plaats. Formaldehyde en paraformaldehyde worden als biocide voor verschillende toepassingen gebruikt.  

EPA Environmental Protection Agency (Environmental Protection Agency) publiceerde de concept-risicobeoordeling op 19 april 2024. De openbare raadpleging duurt 60 dagen. Commentaar kan geleverd worden op www.regulations.gov. In de Verenigde Staten vallen biociden onder de ‘Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act’ (FIFRA). 

Formaldehyde beoordeling in Europa 

Formaldehyde mag op dit moment in Europa gebruikt worden voor toepassingen in productsoort PT 2, 3 en 22. Formaldehyde is echter een werkzame stof die voldoet aan de uitsluitingscriteria genoemd in artikel 5.2 van de Biocidenverordening. Op dit moment  vindt een herbeoordeling plaats van formaldehyde voor gebruik als werkzame stof in biociden. Europese besluitvorming over goedkeuring  is gepland in 2025. 

Meer informatie