Zinkpyrithion wordt veel toegepast als werkzame stof in antifoulingverf voor de zeevaart. Wetenschappers hebben de beschikbare informatie over risico’s, het gedrag in het milieu en analysemethoden op een rijtje gezet. Voor een betrouwbare risicobeoordeling zijn betere analysemethoden nodig.  

De onderzoekers hebben informatie verzameld over de chemische eigenschappen, de toxiciteit en het gedrag in het milieu van zinkpyrithion. Ook bekeken zij de betrouwbaarheid van verschillende analysemethoden. Het gedrag in het milieu is moeilijk te bepalen, omdat snelle afbraak of omzetting van zinkpyrithion plaats kan vinden. Dit kan bijvoorbeeld als er metaalionen aanwezig zijn of onder invloed van UV-licht. Hierbij kunnen afbraakproducten ontstaan die ook toxisch kunnen zijn. Afhankelijk van de milieuomstandigheden kan zinkpyrithion zich ook ophopen in het water of het sediment.

Meer informatie

Zinc Pyrithione (ZnPT) as an Antifouling Biocide in the Marine Environment—a Literature Review of Its Toxicity, Environmental Fates, and Analytical Methods. In:  Water, Air & Soil Pollution, 2019