Het Noorse Instituut voor Wateronderzoek (NIVA) heeft een richtsnoer gepubliceerd over het testen en evalueren van de werkzaamheid van desinfectiemiddelen voor micro-organismen in aquacultuur. Deze informatie is een aanvulling op het ECHA-richtsnoer voor werkzaamheid van desinfectiemiddelen.

Onder de BPR zijn gegevens over de werkzaamheid verplicht om de werking van een biocide aan te tonen. Dit rapport geeft aanbevelingen hoe de werkzaamheid van desinfectiemiddelen getest en geëvalueerd kan worden voor desinfectie van water, oppervlakken en textiel in aquacultuur. Er worden enkele wijzigingen van bestaande standaard testmethoden voorgesteld op basis van de specifieke gebruikspatronen en gebruiksgebieden binnen de aquacultuur. Het rapport richt zich op desinfectie van micro-organismen bij de kweek en behandeling/transport van voornamelijk zalmachtigen en zeevis.

De onderzochte gebruiksgebieden zijn:

  • aquacultuur op land – doorstroomsystemen, circulerende systemen, slachthuizen, verwerkende industrie, onderzoek en transport; 
  • aquacultuur in zee – netten, boten, gereedschap; 
  • vissersschepen – transport van vis.

Het rapport is bedoeld als aanvulling op bestaande BPR-richtsnoeren van ECHA over de werkzaamheid van biociden. In dat document ontbreekt desinfectie in aquacultuur. Het rapport is niet formeel door ECHA aangenomen als richtsnoer.