Op donderdag 15 juni a.s. vindt de jaarlijkse relatiedag van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) plaats. Het thema van de dag is ‘Toelating en handhaving’.

De bijeenkomst gaat in op de relatie tussen toepassing/ gebruiksvoorschrift, handhaafbaarheid en gebruik. De dag wordt ingevuld met bijdragen vanuit de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) en het openbaar ministerie.

Meer informatie over de relatiedag is terug te vinden in de nieuwsbrief (februari 2023) van de Ctgb.