Een melkveebedrijf in Brandwijk test een vliegenval voor koeien. Deze vliegenval is een alternatief voor het gebruik van biociden tegen vliegen. Het idee is dat deze niet-chemische vliegenval beter is voor dier, milieu en biodiversiteit.

De vliegenval is een soort donkere tunnel, waar alleen licht door het dak komt. Als de koeien door de tunnel lopen, vliegen de insecten omhoog naar het licht. Ze belanden daar in een fuik waar ze niet meer uit kunnen. De melkveehouders doen ervaring op met de vliegenval en ze proberen aanpassingen uit. Het experiment met de vliegenval staat beschreven op de website van het Louis Bolk Instituut.