Corine Komen

Stakeholders gaan op 6 november bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in gesprek over het ratten- en muizenprobleem. Tijdens de bijeenkomst van het Kennisnetwerk Biociden bespreken zij het nieuw ingezette beleid van geïntegreerde knaagdierbeheersing. Er is veel animo voor de bijeenkomst, maar er kan nog ingeschreven worden!

“Veel partijen willen meepraten, want de knaagdierproblematiek staat momenteel volop in de aandacht bij overheden, bedrijven en burgers”, aldus coördinator Corine Komen van het Kennisnetwerk Biociden. “Het lijkt erop dat er steeds meer overlast is, en er is ook meer aandacht voor de negatieve gevolgen van ratten- en muizengif voor het milieu.”

Muizen- of rattengif vergiftigt niet alleen de knaagdieren maar ook de dieren die de vergiftigde muizen of ratten eten, zoals roofvogels. Ook kunnen andere dieren in de lokaasdepots belanden en van het giftige aas eten.
De afgelopen jaren is geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)) ingezet om deze problemen aan te pakken. Bij IPM ligt de nadruk op het voorkomen van dierplagen. Als preventieve maatregelen niet werken, moeten allereerst niet-chemische middelen worden toegepast. Pas als deze niet afdoende werken, mag er ratten- of muizengif (rodenticiden) worden ingezet.

Tijdens de bijeenkomst komen veel aspecten van IPM bij knaagdieren aan bod: de risico’s van knaagdieren, het overheidsbeleid voor IPM en de praktische toepassing van IPM bij knaagdierbeheersing. “We hopen tijdens dit event met alle stakeholders te achterhalen wat de knelpunten zijn bij de toepassing van IPM, maar ook om met elkaar oplossingen te bedenken, en ideeën en good practices met elkaar te delen”, aldus Corine Komen.

“IPM zal steeds belangrijker worden, zeker nu het Ctgb heeft besloten  dat IPM niet alleen voor de bestrijding van ratten buiten moet worden gebruikt maar voor de bestrijding van ratten én muizen zowel buiten áls binnen.”

Het Kennisnetwerk Biociden (KNB) organiseert de bijeenkomst voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met knaagdierbeheersing: professionele plaagdierbestrijders, agrarisch ondernemers, maar ook vertegenwoordigers van de horeca, retail en detailhandel, gemeenten of woningbouwcorporaties.

Aanmelden

Wilt u dit event bijwonen? Meld u dan hier  aan.