Op 6 juni 2019 is het World Pest Day, een dag, die enkele jaren geleden in het leven geroepen is om wereldwijd bewustzijn te creëren rondom het belang van dierplaagbeheersing en preventie om zo de voedselveiligheid, leefomstandigheden, gezondheid van mens en dier en hygiënische bedrijfsvoering te beschermen. Deze dag biedt een mooie gelegenheid om het bewustzijn te vergroten van de mogelijke risico’s die gelinkt zijn aan plaagdieren zoals kakkerlakken, muizen, ratten, muggen en vliegen.

Globalisering, klimaatverandering, verstedelijking

We leven in een wereld die wordt gekenmerkt door globalisering. Internationaal transport vindt over de hele wereld plaats en daardoor kunnen makkelijk plaagdieren worden getransporteerd van de ene locatie naar de andere. Nieuwe soorten rukken op naar ons land en dat kan gevolgen hebben voor de volksgezondheid, de veterinaire gezondheid en de voedselproductie. Tegelijkertijd zien wij ook tekenen van een veranderend klimaat, waardoor sommige soorten zich waarschijnlijk makkelijker hier kunnen handhaven in Nederland (en Europa). Muggen, zoals o.a. de tijgermug, kunnen ziektes overbrengen (knokkelkoorts, chikungunya, hersenvliesontsteking). Daarnaast ervaren we ook, door de inrichting van onze steden en veranderd menselijk gedrag, steeds meer overlast van reeds lang aanwezige plaagdieren, zoals ratten.

Maar hoe kunnen beleidsmakers, de medische sector, dierenartsen, woningbouwcorporaties, schoonmaakbedrijven zich hierop voorbereiden? Hoe richten wij het plaagdiermanagement in de toekomst in? Denk met ons mee!

Als branche organiseren wij speciaal voor geïnteresseerden op 6 juni vanaf 13 uur een bijeenkomst in het Openlucht Museum in Arnhem onder de titel: “Plaagdieren, een wereld in beweging“. Deelname is gratis en er is plaats voor 150 gasten. Vol=vol. U kunt zich nu alvast aanmelden. U ontvangt dan later per e-mail meer informatie over locatie en het programma.

World Pest Day wordt georganiseerd door Platform Plaagdierbeheersing Nederland, Pest Control News, Nederlandse Vereniging Plaaagdiermanagement Bedrijven en Kennis- en Adviescentrum Dierplagen.