In de Verenigde Staten zijn er ontwikkelingen op het gebied van desinfectiemethoden vanwege de coronapandemie. De US-EPA (United States - Environmental Protection Agency) liet voor het eerst een spray toe tegen griep- en coronavirussen in de binnenlucht. De organisatie vraagt in een openbare raadpleging naar mogelijkheden om de verspreiding van virusziekten via de lucht te verminderen. De US-EPA publiceerde ook een nieuw richtsnoer voor het beoordelen van desinfectiemiddelen op oppervlakken die langdurig werkzaam zouden zijn.

Desinfecterende spray voor de binnenlucht

De toegelaten spray bevat dipropyleen glycol. Deze stof is niet toegestaan als werkzame stof in biociden in de EU Europese unie (Europese unie). Het product doodt 99,9 procent van de virussen in de lucht van een luchtdicht afgesloten ruimte. De spray moet dan 30 seconden worden verspoten en de ruimte moet 12 minuten gesloten blijven. Als de ruimte na die tijd weer wordt geopend, heeft de spray geen effect meer.

De NGO Beyond Pesticides vraagt zich op haar website af of de voordelen van zo’n spray opwegen tegen de nadelen. Zodra mensen een ruimte weer betreden, kunnen ze weer virussen in de lucht brengen. De NGO wijst op toenemende overgevoeligheid van mensen voor chemische stoffen. Ook zou de beoordeling door US-EPA niet zijn gebaseerd op langdurige studies naar het inademen van de werkzame stof in de spray.

Openbare raadpleging desinfectie binnenlucht

De US-EPA startte ook een openbare raadpleging. De organisatie vraagt naar informatie en aanbevelingen om de luchtkwaliteit in gebouwen te verbeteren, zodat de verspreiding van virusziekten vermindert. De raadpleging eindigt op 5 december 2022.

Richtsnoeren en testmethoden voor desinfectiemiddelen

De US-EPA publiceerde ook een nieuw richtsnoer voor het beoordelen van de werkzaamheid van desinfectiemiddelen op oppervlakken. Het richtsnoer onderscheidt drie situaties: 

  • Standaard desinfectiemiddelen die tot 24 uur na het opbrengen micro-organismen zouden doden. 
  • Antimicrobiële films en coatings, die weken werkzaam zouden zijn. 
  • Vaste oppervlakken, zoals koper, die jaren werkzaam zouden zijn.

De US-EPA ontwikkelde testmethoden om de werkzaamheid van desinfectiemiddelen voor harde oppervlakken te onderzoeken. Er zijn testmethoden voor vloeistoffen, sprays en doekjes. Op de webpagina staat onderaan ook een overzicht van alle beschikbare richtsnoeren van de US-EPA voor desinfectiemiddelen en -methoden.