Steekmuggen in stroomgebieden in Duitsland worden al sinds de jaren ‘80 grootschalig bestreden met bacteriën. Dit wordt gedaan met op Bacillus thuringiensis israelensis (Bti)-gebaseerde larvicides. Uit Duits onderzoek blijkt dat deze Bti-larviciden ook ongewenste effecten kunnen hebben op dansmuggen en indirect ook op libellen.

De nieuwsbrief van Nature Today besteedt aandacht aan de effecten van een op Bacillus thuringiensis israelensis (Bti)-gebaseerd larvicide in een mesocosm-veldexperiment in Duitsland. Het experiment is beschreven in een wetenschappelijk artikel in ScienceDirect. Ook het aantal larven van dansmuggen vermindert in dit veldexperiment door het gebruik van het Bti-larvicide. En hoewel libelle-larven niet gevoelig zijn voor Bti-larviciden, blijkt het aantal korenbouten (een libellensoort) in dit veldexperiment toch met ongeveer 50% af te nemen.

Dit wordt verklaard door het feit dat er minder prooien (larven van dansmuggen) beschikbaar zijn voor de libellen. Op andere onderzochte libellensoorten (glazenmakers) en waterjuffers werd geen effect waargenomen.