De NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam is de branchevereniging voor importeurs en fabrikanten van was-, reinigings-, onderhouds- en desinfectiemiddelen en schoonmaakmachines. Zij waarschuwen op hun website voor het gebruik van illegale desinfectiemiddelen en geven tips om de legaliteit van desinfectiemiddelen te controleren.  

Door de coronapandemie is het gebruik van desinfectiemiddelen voor infectiepreventie gestegen. Er blijken echter veel illegale desinfectiemiddelen in omloop te zijn. Van illegale desinfectiemiddelen is, in tegenstelling tot toegelaten desinfectiemiddelen, niet onafhankelijk vastgesteld dat deze veilig en werkzaam zijn. Hierdoor kunnen schijnveiligheid en gevaarlijke situaties ontstaan. De NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam waarschuwt daarom: organisaties die illegale desinfectiemiddelen (blijven) inzetten, zetten hiermee de volksgezondheid op het spel. 

De NVZ geeft aan dat leveranciers van desinfectiemiddelen voldoende capaciteit hebben om toegelaten dan wel vrijgestelde desinfectiemiddelen te leveren. De NVZ geeft in hun waarschuwing enkele tips waarmee organisaties de legaliteit van desinfectiemiddelen kunnen controleren.