De NVZ heeft een uitgebreide inhoudelijke reactie gegeven op het strategisch kader biociden. Dit strategisch kader publiceerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) in oktober 2023. Volgens de NVZ is het strategisch kader een belangrijk instrument voor een toekomstbestendig biocidebeleid. De NVZ wil bereiken dat de juiste biociden op de juiste manier worden gebruikt. 

De NVZ is de branchevereniging voor importeurs en fabrikanten van was-, reinigings-, onderhouds- en desinfectiemiddelen en schoonmaakmachines. De NVZ-leden zijn onder andere toelatingshouders van desinfectiemiddelen en gebruikers van conserveermiddelen. 

De NVZ geeft in haar reactie aan dat nut en noodzaak van desinfectie- en conserveermiddelen en een toereikend middelenpakket punten zijn die de NVZ ook heel belangrijk vindt. Dit geldt ook voor het veilig gebruik van biociden. Tegelijkertijd ziet de NVZ dat innovaties en verduurzaming van biociden door het huidige proces en de uitvoering van beleid duidelijk worden tegengewerkt. 

Wat moet er volgens de NVZ veranderen?  

In de uitgebreide inhoudelijke reactie staan verschillende handreikingen en verzoeken aan de overheid. De NVZ vraagt onder andere van de overheid om: 

  • de uitvoering van de biocidewetgeving te verbeteren, met prioriteit voor het handhaven gericht op illegale biociden en het respecteren van wettelijke termijnen. 
  • helder en consistent te communiceren over de wettelijke regels rondom biociden. 
  • bij te dragen aan Europese harmonisatie met zo min mogelijk nationale invullingen. 

Meer informatie