De branchevereniging voor plaagdierbeheersers NVPB maakt zich zorgen over de aanpak van ratten of muizen door burgers wanneer zij overlast hebben. In een persbericht roept de NVPB lokale overheden op tot een communicatiecampagne om burgers te informeren. Verder roepen ze de overheid op tot meer toezicht en het geven van het goede voorbeeld.

Strengere regels

Vanaf 1 januari 2023 gelden er strengere regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor ratten en muizen (rodenticiden). Door deze strengere regelgeving wordt het gebruik van rodenticiden beperkt. Particulieren mogen vanaf 1 januari geen rodenticiden meer gebruiken. Plaagdierbeheersers en agrariërs moeten gecertificeerd zijn voor ze deze middelen mogen inzetten, zoals in een recent persbericht van het KPMB staat.

Zie ook het eerdere KNB artikel over de beperking van het gebruik van rodenticiden.

Communicatiecampagne voor burgers

De NVPB maakt zich zorgen over de maatregelen die burgers zelf gaan treffen om overlast van plaagdieren tegen te gaan. Een communicatiecampagne vanuit gemeenten en woningbouwverenigingen moet burgers helpen bij het nemen van de juiste maatregelen. Een voorbeeld. Burgers mogen klemmen en vallen gebruiken. Klemmen en vallen kunnen echter dierenleed veroorzaken als ze niet goed worden gebruikt of van slechte kwaliteit zijn. Ook moet de campagne voorkomen dat burgers de verboden rodenticiden via internet of in het buitenland kopen. 

Hoge prioriteit op toezicht

De NVPB stelt ook dat het overheidstoezicht op het illegale aanbod van rodenticiden via internet een hoge prioriteit moet krijgen. 

Voorbeeldfunctie overheid

Tot slot constateert de NVPB dat de overheid haar voorbeeldfunctie niet waarmaakt. De overheid huurt zelf plaagdierbeheerders in voor bestrijding in eigen gebouwen en op terreinen. In de aanbestedingsprocedures is volgens de NVPB steeds minder aandacht voor kwaliteit en ligt de nadruk vooral op kosten.