Boot in het water

Het gebruik van antifoulingverf op boten brengt biociden in het milieu. Daarnaast komen er door het verweren van de verf microplastics, pigmenten en andere additieven in het water. De Noorse regering heeft financiële steun toegezegd voor het stimuleren van harde, biociden-vrije coatings en schoonmaakmogelijkheden in plaats van antifoulingverf.

Uit een artikel in het ‘Marine Pollution Bulletin’ blijkt dat er tot nu toe weinig aandacht is voor emissies van alle bestanddelen van antifoulingverf. Gebruik van harde, biocide-vrije coatings kan de hoeveelheid microplastics die in het water terecht komt sterk verlagen. De auteurs pleiten voor deze harde coatings.

De studie beschrijft de samenstelling van verschillende soorten aangroeiwerende coatings voor boten. Ook is nagegaan hoeveel de verschillende typen coatings worden toegepast in landen rond de Baltische Zee. De onderzoekers hebben ingeschat hoeveel ton antifoulingverf per jaar wordt gebruikt voor beroeps- en pleziervaart in Zweden, Finland, Denemarken en Duitsland. Ze pleiten voor een overstap naar harde coatings in combinatie met schoonmaken van boten.

De Noorse regering probeert deze overstap te ondersteunen. In Zweden neemt het aantal booteigenaren toe dat kiest voor het mechanisch schoonhouden van de boot. Er zijn er inmiddels bijna dertig schoonmaakstations voor boten langs de Zweedse kust.