De website waarzitwatin.nl bevat sinds kort een pagina over rodenticiden. Waarzitwatin is een website voor consumenten met begrijpelijke, eerlijke en onafhankelijke informatie over chemische stoffen in producten.

Op de pagina over rodenticiden (muizengif) is informatie terug te vinden over verschillende soorten muizen, het voorkomen van muizen in huis, alternatieven voor het gebruik van rodenticiden en de verschillende soorten werkzame stoffen: anticoagulantia en alfachloralose. Ook wordt de wetgeving over biociden kort uitgelegd, en aangegeven dat (en waarom) het gebruik van anticoagulantia vanaf 2023 door consumenten wordt verboden.

Op de website waarzitwatin.nl staat inmiddels  informatie over ruim 50 producten, waaronder persoonlijke verzorgingsproducten, kleding, verf, was- en reinigingsmiddelen, doe-het-zelf producten, en producten voor tuin en balkon. Waarzitwatin bevat ook informatie over andere biociden: middelen tegen muggen (en teken), inclusief een pagina over DEET, en desinfecterende handgel. De website wordt de komende jaren uitgebreid met meer producten en chemische stoffen.

Waarzitwatin is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) en VeiligheidNL gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Op basis van wetenschappelijke literatuur verzamelt het RIVM informatie over de chemische samenstelling van producten en nut en noodzaak van chemische stoffen. Op de website worden per product verschillende chemische stoffen toegelicht. Daarbij wordt dieper ingegaan op de toepassing, toxiciteit (schadelijkheid) en eventuele risico’s van een stof. Er wordt informatie geven over wat er op etiketten staat en relevante wet- en regelgeving wordt toegelicht.