Het Deense Environmental Protection Agency (EPA Environmental Protection Agency (Environmental Protection Agency)) werkt aan een nieuwe grondverf met daarop een coating voor houtverduurzaming. In de ontwikkelde nieuwe middelen zijn minder werkzame stoffen tegen schimmels nodig.

Houtverduurzamingsmiddelen bevatten werkzame stoffen tegen schimmels (fungiciden). Het gaat om stoffen als joodpropynylbutylcarbamaat (IPBC) en propiconazool. Deze stoffen gaan schimmelgroei tegen en zorgen er zo voor  dat het hout langer mee gaat. Deze stoffen kunnen echter ook uitlekken naar de grond en leiden tot risico's voor het milieu. De EPA werkt daarom aan een grondverf waarin verschillende bindmiddelen zitten, met daarop een coating waardoor je met minder fungiciden kan volstaan. De eerste resultaten van de nieuwe geteste middelen publiceerde de EPA in een onlangs verschenen rapport (in het Deens, samenvatting in het Engels).

Naast nieuwe grondverf en coatings ontwikkelde de EPA nieuwe methoden om te bepalen in hoeverre de nieuwe middelen doordringen tot in het hout, wat deels de werkzaamheid van de middelen bepaalt. De nieuwe middelen worden nu getest in de praktijk.