Op de website ScienceDirect is recent onderzoek gepubliceerd over een materiaal dat minder last heeft van aangroei met algen. Dit materiaal zou geschikt zijn voor membranen voor ontziltingsinstallaties. Daarnaast is door het Deense milieu-agentschap in augustus 2019 een rapport geschreven over de mogelijkheden om schadelijke tinverbindingen te vervangen in antifoulingverf op basis van siliconen.

Membranen met minder aangroei met algen

Ontziltinginstallaties maken gebruik van membranen om drinkwater te maken uit zeewater. Dergelijke membranen hebben last van de aangroei met algen. Onderzoekers hebben een membraan ontwikkeld op basis van nieuw materiaal met polyaniline en grafeen. Dit materiaal heeft minder last van dergelijke aangroei. Dit staat in een wetenschappelijk artikel in de Journal of Water Process Engineering op ScienceDirect.

Vervanging tinverbindingen in antifoulingverf op basis van siliconen

In ‘non-stick' of 'foul release’ antifoulingverf op basis van siliconen worden tinverbindingen gebruikt als katalysator om de coating te kunnen vormen. Vanwege mogelijke milieurisico’s van de toegepaste tinverbindingen is onderzocht of een dergelijke coating ook kan worden gevormd zonder het gebruik van deze tinverbindingen. Eenvoudige vervanging door een andere stof blijkt niet mogelijk. Een onderzoeksproject van de Deense Environmental Protection Agency heeft mogelijke oplossingsrichtingen in beeld gebracht.