Rat in afvalcontainer

Op 20 augustus zijn door Tweede Kamerleden van de VVD vragen gesteld over de zorgen die het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in diverse media heeft geuit over het ontstaan van muizen- en rattenplagen. Overigens melden media (bijvoorbeeld de NOS) ook dat er ongediertebeheersers zijn, die denken dat het wel mee zal vallen met die plaag.

Aanleiding van de zorgen van het KAD is het eerdere besluit van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Door dit besluit is het gebruik van de meeste middelen tegen ratten en muizen (rodenticiden) vanaf 2023 voorbehouden aan gecertificeerde professionals. Overigens mogen particulieren nu al geen rodenticiden tegen ratten gebruiken.

Zie ook het eerdere nieuwsbericht van het Ctgb en het nieuwsbericht op biociden.nl.