Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) heeft op 24  juni een middel tegen knaagdieren toegelaten voor professioneel gebruik binnen IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management) met een ander werkingsmechanisme dan anticoagulantia.

De werkzame stof in het toegelaten middel is vitamine D3 (cholecalciferol). Een overdosis vitamine D3 veroorzaakt verkalking van bloedvaten, nieren, maagwand en longen, waardoor de dieren sterven. Dit werkingsmechanisme is anders dan de bekende rodenticiden op basis van bloedverdunners (anticoagulantia). Hiermee kan resistentieontwikkeling worden tegengegaan. Wel kan het middel, net zoals de anticoagulantia, onder de biocidenverordening alleen worden toegelaten op basis van het maatschappelijk belang – in dit geval de volksgezondheid – vanwege de risico’s op doorvergiftiging voor roofvogels en marterachtigen. Het middel wordt daarom alleen toegelaten voor professioneel gebruik binnen een IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)-systeem om minimale blootstelling van mens en milieu aan de biociden te garanderen. De toelating is een wederzijdse erkenning van een beoordeling door Finland.