Driekwart van de hand- en oppervlaktedesinfectiemiddelen in Luxemburg voldoet niet aan de regels. Dit werd onlangs duidelijk in een rapport van de Administration de l’Environnement, het milieuagentschap van Luxemburg.

In 2020 en een deel van 2021 onderzocht het milieuagentschap 259 desinfectiemiddelen. Door de coronacrisis nam het aantal desinfectiemiddelen dat op de markt is, sterk toe. Van de meeste middelen die niet voldeden aan de eisen van de biocidenwetgeving, ontbrak de nationale toelating. Het ging hierbij met name om middelen op basis van ethanol. Bij een deel van de middelen zonder toelating ontbrak ook een juiste etikettering.

In de meeste gevallen werden verkopers verplicht hun middel van de markt te halen. In een aantal gevallen werd een boete uitgedeeld. In februari publiceerde het milieuagentschap van Luxemburg een rapport met de bevindingen tot dan toe (Franstalig).

Illegale desinfectiemiddelen vormen een bekend probleem. Ook in België waren vorig jaar veel illegale desinfectiemiddelen in omloop.