Na de uitbraak van het coronavirus nam in februari de vraag flink toe naar desinfectiemiddelen voor handen, zoals handgels en handalcohol. Als vervolg daarop werden er meer vergiftigingen gemeld bij het NVIC in de maanden maart en april. Waar het gemiddelde aantal in de afgelopen vijf jaar nog op 16 vergiftigingen lag tijdens deze maanden, bleken dat er dit jaar 76 te zijn. Het grootste deel hiervan bestond uit jonge kinderen die een slokje namen van een middel. In andere gevallen kwam een product per ongeluk in de ogen terecht of namen volwassenen het middel bewust ter vervanging van alcoholische drank.

Geen verrassing

De toename van het aantal vergiftigingen met desinfectiemiddelen komt niet als verrassing. Zo waarschuwde de Franse gezondheidsautoriteit ANSES in april voor de risico's van desinfectiemiddelen, nu het gebruik ervan is toegenomen tijdens de corona-crisis. Ook de Centers for Disease Control and Prevention (CDC Centers for Disease Control and Prevention (Centers for Disease Control and Prevention)) in de Verenigde Staten rapporteerde over meer vergiftigingen door een toegenomen gebruik van desinfectiemiddelen.

Zware vergiftiging

De desinfecterende stoffen in de handdesinfectiemiddelen zijn meestal ethanol en/of isopropylalcohol en de concentratie hiervan kan oplopen tot 80%. Inname van de middelen kan daarom leiden tot zware vergiftiging met alle gevolgen van dien. Zo kunnen onder andere verwardheid, misselijkheid en bewegingsstoornissen optreden.   Lees het artikel van de NVIC.