Rat in afvalcontainer

Per 1 januari 2021 is Luuk van Duijn de onafhankelijk voorzitter van de stichting Keurmerk Plaagdiermanagement (KPMB). Hiermee volgt hij Willem Keur op, die deze functie vanaf de oprichting (2013) van stichting KPMB heeft vervuld.

In de biociden-wereld kennen velen Luuk van Duijn als secretaris en directeur van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)). Hij heeft die functie tot 1 juli 2019 vervuld. Stichting KPMB is schemabeheerder en uitvoerder van het Kwaliteitssysteem Plaagdiermanagement. Dat is een modulair stelsel waar alle systeemvoorschriften op het gebied van plaagdiermanagement onderdeel van uitmaken. Bestrijdingsmiddelen zijn een onderdeel van plaagdierbeheersing en Van Duijn wil onder meer bijdragen aan een verantwoord gebruik van deze middelen.

Bekijk het persbericht van KPMB.