Brengt u een desinfectiemiddel op de markt onder een vrijstelling? Dan is het belangrijk om te weten dat deze vrijstellingen tijdelijk zijn. Wilt u het middel op de markt houden, dan heeft u een toelating of een uitbreiding van de huidige toelating nodig. Het is belangrijk te weten hoe dit werkt en waar u rekening mee moet houden. Niet alleen als leverancier, maar ook als gebruiker. Daarom organiseert het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) een webinar. En: uw input is welkom!

Datum van dit KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) webinar is bekend: 29 september 2020. Desinfectiemiddelen in coronatijd: tijdelijke vrijstelling of toelating?

U kunt zich nu aanmelden

Tijdens de coronacrisis worden veel desinfectiemiddelen tijdelijk toegelaten tot de Nederlandse markt, in bepaalde gevallen zonder dat ze een toelatingsprocedure onder de biocidenverordening hebben doorlopen. De vrijstellingen worden normaal gesproken voor niet meer dan zes maanden afgegeven en zijn dus tijdelijk van aard. Zodra een vrijstelling afloopt, zijn de normale regels vanuit de biocidenverordening weer van kracht. Dat betekent onder meer dat een middel een toelatingsprocedure moet doorlopen voordat het mag worden verkocht en gebruikt. Op basis van een uitgebreid dossier beoordeelt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) het middel dan op werkzaamheid en risico’s en wordt gekeken of het middel veilig en verantwoord kan worden toegepast.

Waarom dit webinar?

Wilt u weten waarom een toelating nodig is, hoe u die aanvraagt en wat er gebeurt als uw middel zonder toelating op de markt wordt aangeboden? Dan is dit KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) webinar over de regels voor vrijstellingen en toelatingen voor desinfectiemiddelen interessant voor u. Hierbij hebben we speciale aandacht voor uw vragen. Stuur deze daarom alvast naar info@kennisnetwerkbiociden.nl. Het webinar is naar verwachting in september 2020, meer informatie volgt in de volgende KNB nieuwsbrief. Veel informatie over de vrijstellingen die afgegeven zijn in verband met de uitbraak van COVID-19 is te vinden op: https://biociden.nl/coronavirus