Brengt u een desinfectiemiddel op de markt onder een vrijstelling? Dan moet u weten dat deze vrijstellingen tijdelijk zijn. Wilt u het middel op de markt houden, dan heeft u een toelating of een uitbreiding van de huidige toelating nodig. Het is belangrijk te weten hoe dit werkt en waar u rekening mee moet houden. Niet alleen als leverancier, maar ook als gebruiker. Daarom organiseert het Kennisnetwerk Biociden op 29 september het webinar ‘Desinfectiemiddelen in coronatijd: tijdelijke vrijstelling of toelating?’ U kunt zich nu aanmelden.

Tijdens de coronacrisis worden veel desinfectiemiddelen tijdelijk tot de Nederlandse markt toegelaten. In bepaalde gevallen gebeurt dat zonder dat ze een toelatingsprocedure onder de biocidenverordening hebben doorlopen. Deze vrijstellingen worden normaal gesproken voor niet meer dan zes maanden afgegeven. Ze zijn dus tijdelijk van aard.

Zodra een vrijstelling afloopt, zijn de normale regels van de biocidenverordening weer van kracht. Dat betekent onder meer dat een middel een toelatingsprocedure moet doorlopen voordat het mag worden verkocht en gebruikt. Op basis van het dossier dat de aanvrager indient, beoordeelt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) het middel dan op werkzaamheid en risico’s. Ook wordt gekeken of het middel veilig en verantwoord kan worden toegepast.

Voor wie is dit webinar?
Dit webinar is voor zowel bedrijven die al toelatinghouder zijn, als bedrijven die alleen een middel onder een vrijstelling op de markt brengen en mogelijk een toelating willen aanvragen. 

Wanneer?
Het webinar is op dinsdag 29 september 2020 van 14:00 tot uiterlijk 16:00. 

Hoe kan ik mij aanmelden?
Aanmelden kan via dit formulier. U ontvangt een week voor het webinar een bericht met instructies voor deelname aan het webinar.

Programma
De volgende presentaties worden gegeven:

- ‘Desinfectiemiddelen in coronatijd - tijdelijke vrijstellingen als noodoplossing voor match tussen vraag en aanbod’, Diane Heemsbergen, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

- ‘De weg naar een toelating’, Jan Willem Andriessen, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

- ‘REACH- en CLP-verplichtingen alcoholdesinfectiemiddelen’, Marten Kops, Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ)

Na de presentaties kunt u uw vragen stellen aan een panel van deskundigen. Naast bovenstaande organisaties zijn in dit panel de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ( NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)), het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)/LCHV), het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) vertegenwoordigd.

Verdere informatie
Informatie over de vrijstellingen die zijn afgegeven in verband met de uitbraak van corona, kunt u vinden op de coronavirus pagina.