Vlag van de Europese Unie

Heb je behoefte aan een netwerkbijeenkomst over de gevolgen van de Brexit voor de biocidensector? Mail dan naar info@kennisnetwerkbiociden.nl en geef aan wat je specifieke vragen zijn. Bij voldoende belangstelling zullen we een bijeenkomst organiseren. Lees in dit bericht meer over de laatste informatie over de Brexit.

HSE
Nog steeds is niet duidelijk of het op een harde of zachte Brexit (30 maart 2019) uitloopt. De HSE, de bevoegde autoriteit in het Verenigd koninkrijk, bereidt toelatinghouders en aanvragers van biociden voor op beide mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op de website van de HSE, inclusief een scenariotabel in het geval van een harde Brexit (no-deal).

EU Europese unie (Europese unie)
De EU bereidt zich ook voor op de Brexit. Zo is er onlangs een verordening gepubliceerd waarin een nieuwe bijlage is vastgesteld voor het EU beoordelingsprogramma van werkzame stoffen (Verordening (EU) nr. 1062/2014). Uit deze tabel wordt duidelijk door welke lidstaat de werkzame stof/productsoortcombinaties zijn overgenomen waarvoor het Verenigd Koninkrijk de beoordelende lidstaat was.

Ook het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) besteedt in de KNB nieuwsbrief regelmatig aandacht aan de Brexit, op basis van informatie hierover vanuit de Europese Commissie, ECHA en het Ctgb.