Zaal met mensen bij KNB event Biociden en arbo

Het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-event over biociden en arbeidsomstandigheden van 6 oktober was een succes. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) gaf een toelichting op het toelatingsproces van biociden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ( SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)) lichtte de verplichtingen vanuit de Arbowetgeving om veilig met biociden te werken toe. Vervolgens werd aan de hand van drie praktijkcases geïllustreerd welke uitdagingen het werken met biociden met zich mee kan brengen. 

Het publiek was gevarieerd. Er waren ongeveer 50 deelnemers vanuit de zorg tot chemische industrie en van beleid tot productie. Onder de deelnemers waren ook veel arbeidshygiënisten die in de verschillende sectoren werkzaam zijn. Dit leverde veel verschillende gezichtsvelden en daarmee levendige discussies op. Lees voor een uitgebreide impressie van het KNB-event het verslag op de website van het Kennisnetwerk Biociden.