Op dinsdag 31 januari 2023 organiseert het Kennisnetwerk Biociden het KNB-event ‘Begassen en vernevelen met biociden’. Inmiddels is het programma voor de workshops bekend.  

Programma 

Het event start met een plenaire presentatie. Daarna zijn er drie parallelle workshops. Elke workshop start met de presentatie van een praktijkcasus. Daarna volgt een gesprek over de toepassingen van begassen en vernevelen onder leiding van een workshopleider. De workshops gaan over de volgende onderwerpen: 

  1. Ruimtedesinfectie in de zorg met behulp van vernevelen. In de zorg wordt onder andere gebruik gemaakt van verneveling van waterstofperoxide voor desinfectie. De praktijkcasus in deze workshop wordt verzorgd door Dennis van der Zwan van Tecnilab-bmi en de workshop wordt begeleid door Ben Minderhoud, deskundige infectiepreventie bij Unic Medical Services BV. 
  2. Ruimtedesinfectie van bijvoorbeeld kassen, stallen of opslagruimten in de agrarische sector met behulp van vernevelen en/of begassen. De praktijkcasus in deze workshop wordt verzorgd door Rob Veugen van Frans Veugen bedrijfshygiëne en de workshop wordt begeleid door Kyra Broeders, beleidsspecialist plantgezondheid bij Glastuinbouw Nederland. 
  3. Conservering van objecten of goederen door begassen van containers of ruimten. Denk hierbij aan de conservering van cultuurhistorische objecten met stikstofgas, het bestrijden van houtworm in gebouwen met sufuryl fluoride of het gebruiken van fosfinegas om granen te beschermen. De praktijkcasus in deze workshop wordt verzorgd door Jop Verbeek van Fumico en de workshop wordt begeleid door Cindy van der Meer, accountmanager biocides bij het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)

Bij het aanmelden voor het event kunt u een voorkeur voor één van de workshops doorgeven.  

We sluiten de middag af met een netwerkborrel.  

Voor wie? 

  • Het event is bedoeld voor iedereen met interesse in dit thema, waaronder: 
  • Deskundigen infectiepreventie en arbodeskundigen van ziekenhuizen 
  • Gespecialiseerde bedrijven voor begassen en vernevelen 
  • Branches waar begassen en vernevelen een essentieel onderdeel is van het werkveld 
  • Opleiders en exameninstituten voor gassingsleider 
  • Toelatinghouders van de betreffende middelen 
  • Handhavende instanties  

Stuur dit bericht vooral door naar mensen in je netwerk voor wie dit event interessant kan zijn! 

Aanmelden en meer informatie 

Het event vindt plaats bij congrescentrum Antropia in Driebergen. Aanmelden voor het event kan via deze link.  

Verdere informatie over de invulling van het programma delen we op de KNB-website en via de nieuwsbrief.