Op dinsdag 31 januari organiseert het Kennisnetwerk Biociden het KNB-event ‘Begassen en benevelen met biociden’. De vragen die bij dit KNB-event centraal staan zijn: Hoe kun je met de effectieve maar veelal gevaarlijke gassen en nevels veilig (voor mens en milieu) werken? Welke maatregelen zijn hiervoor nodig? Zijn er alternatieven?

Programma

Het event start met een plenaire presentatie. Jan Willem Andriessen, beleidsmedewerker van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en Ab de Buck, beleidsmedewerker van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) gaan in op beleid, regelgeving en de toelating van middelen voor begassen en vernevelen.

Daarna zijn er drie parallelle workshops. In elke workshop wordt een praktijkcasus besproken. De workshops gaan over de volgende onderwerpen: 

  • Ruimtedesinfectie in de zorg met behulp van vernevelen. In de zorg wordt onder andere gebruik gemaakt van verneveling van waterstofperoxide voor desinfectie.  
  • Ruimtedesinfectie van bijvoorbeeld kassen, stallen of opslagruimten in de agrarische sector met behulp van vernevelen en/of begassen. 
  • Conservering van objecten of goederen door begassen van containers of ruimten. Denk hierbij aan de conservering van cultuurhistorische objecten met stikstofgas, het bestrijden van houtworm in gebouwen met sufuryl fluoride of het gebruiken van fosfinegas om granen te beschermen.

Bij het aanmelden voor het event kunt u een voorkeur voor één van de workshops doorgeven. Heeft u zich al aangemeld? Dan geeft u uw voorkeur door via kennisnetwerkbiociden@rivm.nl. U ontvangt hierover een mailbericht.

We sluiten de middag af met een netwerkborrel.  

Voor wie?

Het event is bedoeld voor iedereen met interesse in dit thema, waaronder: 

  • Deskundigen infectiepreventie en arbodeskundigen van ziekenhuizen.
  • Gespecialiseerde bedrijven voor begassen en vernevelen.
  • Branches waar begassen en vernevelen een essentieel onderdeel is van het werkveld.
  • Opleiders en exameninstituten voor gassingsleider.
  • Toelatinghouders van de betreffende middelen.
  • Handhavende instanties.

Stuur dit bericht vooral door naar mensen in je netwerk voor wie dit event interessant kan zijn.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor het event kan via deze link. Verdere informatie over de invulling van het programma delen we op de pagina KNB Events en via de KNB-nieuwsbrief.