Wanneer knaagdieren kabels aanvreten zorgt dit vaak voor kortsluiting. Door kortsluiting kan brand ontstaan.Stalbranden veroorzaken enorm veel leed voor zowel dieren als boeren en omwonenden. Varkens- en pluimveehouders nemen daarom extra maatregelen om hun stallen brandveiliger te maken. Knaagdierbeheersing is hierbij een belangrijk speerpunt.

Duizenden bedrijven hebben inmiddels een elektrakeuring gedaan en zijn goed bevonden. Dit is belangrijk omdat kortsluiting een van de voornaamste oorzaken is van stalbranden. Elektrakeuringen dragen bij om de brandveiligheid van bestaande veestallen te vergroten. Deze keuringen worden elke 5 jaar herhaald. Bij deze keuring wordt nu extra aandacht besteed aan knaagdierbeheersing.

Zie verder: http://www.lto.nl/actueel/nieuws/10897280/Veehouders-maken-werk-van-brandveiligere-veestallen