Er zijn geen nieuwe inzichten over de mate waarin resistentie voorkomt sinds het laatste advies van de Gezondheidsraad uit 2016 over het gebruik van desinfectiemiddelen. Dat blijkt uit een korte kennisupdate van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Hierdoor blijft het advies hetzelfde: consumenten kunnen desinfectiemiddelen het beste zo min mogelijk gebruiken. Regelmatig handen wassen met water en zeep is voldoende. Voor professionals is het belangrijk dat zij worden opgeleid om te kunnen bepalen wanneer ze welk product kunnen gebruiken en hoe vaak.