Het netwerk HelpNet bestaat uit de ECHA-helpdesk en de BPR-, CLP- en REACH-helpdesks. Op 7 mei 2024 publiceerde HelpNet het jaarverslag over 2023. Hieruit blijkt dat de Biocidenverordening (BPR) het hoogste aantal vragen opleverde bij de nationale helpdesks. Bij de ECHA-helpdesk leverde REACH het hoogste aantal vragen op. Opvallend was de toename van het aantal vragen over REACH-restricties.

HelpNet wil de samenwerking tussen haar leden te vergroten, onder andere door uitwisseling van informatie. Door deze samenwerking is er een algemeen inzicht ontstaan in de wettelijke vereisten van de BPR-, CLP- en REACH-verordeningen. Hierdoor kan er samenhangend en afgestemd advies worden gegeven aan de belanghebbenden. Elk jaar rapporteren de betrokken helpdesks aan ECHA over hun activiteiten, werkdruk, interne organisatie, klantenondersteuning en samenwerking met ECHA en binnen het ECHA-netwerk.

Jaarverslag

In 2023 behandelden de nationale helpdesks (NHD's) bijna 45.000 vragen. De ECHA-helpdesk behandelde meer dan 9.000 vragen. Voor het eerst identificeerden de nationale helpdesks naast terugkerende onderwerpen ook zogenaamde ‘hot topics’. Dit zijn nieuwe onderwerpen of vragen die veel aandacht krijgen of speciale discussies nodig hebben. In het jaarverslag zette HelpNet deze onderwerpen voor zowel CLP, REACH als de BPR op een rijtje.

Terugkerende onderwerpen BPR

Vergeleken met het voorgaande jaar daalde het aantal vragen over de BPR in 2023 met 19%. Toch ging het grootste deel van de ontvangen vragen (49%) nog steeds over de BPR.

De top 5 terugkerende onderwerpen over de BPR zijn: 

  1. Nationale procedures/wetten over de overgangsperiode  
  2. Nationale toelating van biocideproducten of -families 
  3. Algemene vragen over de BPR  
  4. Nationale tarieven  
  5. Vragen over de reikwijdte van de BPR 

Vergeleken met 2022 zijn er geen significante wijzigingen in de terugkerende onderwerpen. Eén nationale helpdesk rapporteerde als terugkerend onderwerp reclame en verpakking van biociden en de etikettering.

Hot topics BPR

Naast de terugkerende onderwerpen rapporteerde de nationale helpdesks dit jaar ook over hot topics.

  1. Nationale procedures.
  2. Vragen over specifieke werkzame stoffen.
  3. Verzoeken om op te treden als Bevoegde Autoriteit (BA).
  4. Vergoedingen.
  5. In-situ generatie.

In 2022 ontvingen nationale helpdesks veel vragen over etikettering. Opmerkelijk was dat in 2023 slechts één NHD vragen over etikettering noemde.  

Meer informatie

Bekijk het volledige rapport ‘2023 Report of National and ECHA Helpdesks Activities’.