Op 5 en 6 mei 2021 wordt het Biocide Symposium van Chemical Watch gehouden. Op 21 en 22 juni vindt de Fresenius-conferentie over de Biocidenverordening (BPR) plaats. Beide evenementen zullen online plaatsvinden.

Chemical Watch

In mei 2021 zullen twaalf sprekers de nieuwste updates met betrekking tot Europese biocidewetgeving bespreken. Het symposium besteedt  onder andere aandacht aan de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovaties voor biociden, werkzaamheid, en beoordeling van hormoonverstorende stoffen die vallen onder de Biocidenverordening (BPR). Inschrijven kan via de website en deelname kost £795. Hier vindt u ook het programma.

Fresenius

De conferentie wordt gehouden op 21 en 22 juni. Het programma is nog niet bekend. Wel zijn al de namen van een aantal sprekers bekend gemaakt. Inschrijven kan via de website en deelname kost €895.