De International Maritime Organization (IMO) heeft in een workshop de Anti-Fouling Systems Convention toegelicht aan elf Afrikaanse landen. Dit verdrag verbiedt het gebruik van organotinverbindingen in aangroeiwerende verf (antifouling) en voorkomt het gebruik van andere schadelijke stoffen in de toekomst. IMO probeert hiermee bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN).

Organotinverbindingen zijn in het verleden veel toegepast in antifouling. Dit bleek ernstige gevolgen te hebben voor het ecosysteem. Sinds 2003 geldt er een internationaal verbod op het toepassen van organotinverbindingen als werkzame stof in antifouling.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN moeten een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. IMO richt zich op doel 14: Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën.