Hockey

Beheerders op sportparken kunnen biociden gebruiken bij de bestrijding van algen. Uit ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)-inspecties blijkt dat er nog veel onjuist gebruik is van biociden bij het bestrijden van algen op natte kunstgrasvelden bij hockeylocaties. Dit kan gezondheidsrisico’s voor mens of dier opleveren. Ook kunnen de stoffen in het grond- of oppervlaktewater terecht komen.

De ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)-inspecteurs stelden tussen eind 2019 en begin 2020 bij 13 van de in totaal 41 geïnspecteerde hockeylocaties een overtreding vast. Het ging hierbij onder meer om onjuiste toepassing van een toegelaten biocide. Daarnaast constateerde de inspectie ook dat er niet toegelaten biociden werden gebruikt, zoals waterstofperoxide. Op de ILT-website staat meer informatie over de aanleiding en afbakening van het onderzoek, de onderzoeksvraag, de resultaten van de inspecties en voorlichting.