Het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij bestrijding van ratten en muizen op het boerenerf wordt steeds verder beperkt. Integrated Pest Management ( IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)) is het uitgangspunt bij beheren en bestrijden. Redenen zijn onder meer het voorkomen van vergiftiging van niet-doelsoorten en het tegengaan van resistentie voor rodenticiden.

Het tijdschrift Boerderij geeft een overzicht van de veranderende regelgeving, mogelijkheden om plagen te voorkomen en te beheren en de kosten hiervan. Lees het artikel: Hoe bestrijd ik plaagdieren en wat kost dat?