Producten in zeecontainers worden vaak begast met vluchtige biociden, om bijvoorbeeld insecten te doden. Ook bevatten zeecontainers vaak vluchtige oplosmiddelen, zoals het mogelijk kankerverwekkende 1,2-dichloorethaan. In Duitsland bediscussieerden 36 experts vanuit de wetenschap, de handhaving, de handel en de industrie of deze stoffen kunnen leiden tot gezondheidsrisico’s en of maatregelen noodzakelijk zijn.

Lees meer in het verslag van het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR).