De Gezondheidsraad adviseert de overheid om resistentie van ziekteverwekkende schimmels terug te dringen. Door deze resistentie werken geneesmiddelen tegen schimmelinfecties onvoldoende en zijn schimmelinfecties moeilijker te behandelen. Gewasbeschermingsmiddelen en biociden spelen een rol bij de ontwikkeling van de resistentie van schimmels. De Gezondheidsraad doet aanbevelingen aan de overheid om dit probleem aan te pakken.

Resistentie tegen geneesmiddelen om schimmel te voorkomen is een groeiend probleem. Een belangrijke oorzaak hiervan is de blootstelling van schimmels aan nauwverwante schimmelbestrijdende gewasbeschermingsmiddelen en biociden (fungiciden). Het gaat hierbij om toepassingen in de landbouw of voor de conservering van hout, textiel en verf. Betrouwbare gegevens over de omvang van het gebruik van fungiciden in biociden ontbreken. Resistente schimmelsporen zitten in hopen afgestorven plantenresten in de bollenteelt en in versnipperd afvalhout. Mensen kunnen resistente schimmelsporen inademen die zich vanaf de afvalhopen via de lucht verspreiden. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor mensen met een verminderde afweer.

Adviezen om schimmelresistentie te voorkomen

Om resistentie van schimmels tegen geneesmiddelen te voorkomen, moeten bekende bronnen van resistentievorming bij schimmels in het milieu voortvarend worden aangepakt. Nog onbekende bronnen moeten worden geïdentificeerd. De Gezondheidsraad vindt dat de Nederlandse overheid zich in de Europese Unie in moet zetten voor strengere regels. Zo moet erop worden aangedrongen dat werkzame stoffen van nieuwe geneesmiddelen tegen schimmelinfecties (antimycotica) niet mogen worden gebruikt in fungiciden voor de landbouw of voor andere brede toepassingen, zoals houtconservering. Als dat niet haalbaar blijkt, moeten fabrikanten van nieuwe fungiciden vooraf aantonen dat hun middelen geen negatieve invloed hebben op de effectiviteit van antimycotica voor de mens.

Meer informatie

Lees het Gezondheidsraadadvies ‘Advies Resistentie ondermijnt de behandeling van schimmelinfecties’.