ECHA heeft een nieuw rapport gepubliceerd over de gevoeligheid van Europese insecten voor biociden. Het gaat hierbij om bestuivende insecten. Uit de studie blijkt dat deze groep insecten net zo gevoelig kan zijn voor werkzame stoffen als honingbijen of zelfs gevoeliger is.  

Het rapport beschrijft de biodiversiteit en ecologie van bloemzoekende insecten (anders dan bijen) in relatie tot de gevoeligheid voor biociden. Er zijn vier insectenorden meegenomen: Diptera (tweevleugeligen zoals vliegen en muggen), Lepidoptera (vlinders en motten), Coleoptera (schildvleugeligen of kevers) en Hymenoptera (vliesvleugeligen). Deze vormen samen de meerderheid van bloemzoekende insecten. Uit de studie blijkt dat deze groep insecten net zo gevoelig kan zijn voor werkzame stoffen als honingbijen of zelfs gevoeliger is. Voor een volledige risicobeoordeling is echter meer kennis nodig over de gevoeligheid van deze grote en diverse groep organismen.  

Rapport downloaden

Het rapport heet ‘European arthropods and their role in pollination; scientific report of their biodiversity, ecology and sensitivity to biocides’. Het is te downloaden op de website van ECHA.