Bruine rat

Om het ratten- en muizenprobleem aan te pakken is samenwerking essentieel. Dit en meer volgde uit het KNB event ‘Geïntegreerde plaagdierbeheersing bij knaagdieren’ op 6 november. Maar liefst 150 deelnemers waaronder plaagdierbeheersers, overheidsmedewerkers en opdrachtgevers gingen met elkaar in gesprek over geïntegreerde plaagdierbeheersing.

Workshops
Na drie presentaties over de risico’s van knaagdieren, het overheidsbeleid en de praktische toepassing van geïntegreerde plaagdierbeheersing (‘Integrated Pest Management’; IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)) gingen de deelnemers van het KNB event in discussie tijdens verschillende workshops. Hierbij werden verschillende kritische vragen gesteld. Is certificering noodzakelijk voor een succesvolle toepassing van IPM? Is er lokaal wel voldoende regie op plaagdierbeheersing? Bereikt de huidige aanpak van IPM het beoogde doel wel? Ook werd vooruit geblikt naar toekomstige ontwikkelingen. Zo kwam bijvoorbeeld de toekomstige rol van slimme technieken in de plaagdierbeheersing aan de orde.

Toenemende zorg
De hoge opkomst van het event was tekenend voor de toenemende zorg over het ratten- en muizenprobleem. Deze zorg betreft niet alleen de overlast van ratten en muizen, zoals op agrarische bedrijven en in de horeca. Ook de negatieve gevolgen van de bestrijding met veelgebruikt ratten- en muizengif, de zogenaamde anticoagulantia, worden steeds duidelijker. Deze chemicaliën zijn namelijk slecht voor het milieu en kunnen via doorvergiftiging ook andere dieren treffen, bijvoorbeeld roofvogels die vergiftigde muizen eten.

Risico’s beheersen
Geïntegreerde plaagdierbeheersing is bedoeld om deze risico’s te beheersen. Of dit zo is gaan we onderzoeken. Met preventieve maatregelen wordt geprobeerd de bron van het probleem aan te pakken. Hierdoor is de noodzaak voor het gebruik van anticoagulantie en andere rodenticiden minder. Dit resulteert in minder milieubelasting en een beter dierenwelzijn. Tegelijkertijd zullen biociden voorlopig nog nodig blijven. Voor een goede toepassing van IPM is vooral samenwerking nodig tussen de betrokken partijen. De plaagdierbeheerser, de opdrachtgever, de inspectie en het beleid: iedereen draagt verantwoordelijkheid voor een succesvolle plaagdierbeheersing. Uit het event bleek dat er nog genoeg werk aan de winkel is om succesvolle IPM mogelijk te maken.

IPM verplicht
IPM is sinds een aantal jaar verplicht voor plaagdierbeheersers bij het buitengebruik van anticoagulantia voor de bestrijding van ratten. Onlangs besloot het Ctgb dat IPM verplicht wordt voor de bestrijding van ratten én muizen met anticoagulantia, zowel binnen als buiten. Bij IPM staan de preventieve en niet-chemische maatregelen voorop. Zo moeten gaten en kieren worden gedicht zodat er geen knaagdieren binnendringen. Ook moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat er voedselresten rondslingeren. Pas als deze maatregelen niet werken, wendt men zich tot chemische bestrijdingsmiddelen.