flesje formaldehyde

Formaldehyde is ingedeeld als kankerverwekkende stof. Het Franse kennisinstituut ANSES  onderzocht daarom in vijf sectoren of vervanging voor professioneel gebruik mogelijk is. Dit onderzoek laat zien dat ook voor de Nederlandse situatie meer onderzoek nodig is om dat te kunnen beoordelen. Mogelijk zijn de Franse resultaten ook relevant voor de Nederlandse situatie. 

ANSES onderzocht voor toepassingen in de vijf sectoren of er alternatieven zijn voor formaldehyde en wat vervanging mogelijk maakt of juist tegenhoudt. 

Onderzochte sectoren 

De vijf sectoren zijn:  

In een aantal gevallen bleek vervanging van formaldehyde mogelijk, zoals bij de toepassing voor diervoeding. Soms kan alleen het gebruik worden beperkt, zoals bij de toepassing in de viskweek, de medische diagnostiek en de thanotopraxie. Niet alle door ANSES onderzochte toepassingen en/of alternatieven voor formaldehyde vallen onder de biocidenwetgeving. Zie voor meer details de zes gepubliceerde rapporten. Deze zijn Franstalig. 

Stofbeoordeling formaldehyde 

Toepassing van formaldehyde als biocide is inmiddels goedgekeurd voor PT02 (oppervlaktedesinfectie) en PT03 (dierhygiëne). Voor PT22 (balseming, opzetten) zit formaldehyde nog in het beoordelingsprogramma van ECHA.  

Per sector en toepassing is diepgaand onderzoek nodig 

In 2015 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een onderzoek gepubliceerd naar mogelijke alternatieven voor biociden met formaldehyde of formaldehyde releasers. Uit dit onderzoek bleek al dat specifiek per sector en toepassing moet worden nagegaan of de alternatieven daadwerkelijk geschikt zijn. In 2016 is vervolgens door Bureau KLB een verkenning uitgevoerd die zich richtte op alternatieven voor de toepassing van formaldehyde (-releasers) in de verschillende sectoren.  

Het ANSES-onderzoek laat nu zien dat uitgebreider en diepgaander onderzoek nodig is dan tot nu toe in Nederland is uitgevoerd. Pas daarna kan per sector en toepassing daadwerkelijk worden beoordelen of en waardoor formaldehyde kan worden vervangen.