Zaal met mensen bij KNB event Biociden en arbo

De komende maand vinden er interessante bijeenkomsten over biociden plaats. Zo staan het KNB-event over legionellabestrijding (28 juni) en een workshop biociden voor de glastuinbouwsector (7 juni) op het programma. Er is op 6 juni een digitale bijeenkomst ter gelegenheid van World Pest Day. En op donderdag 15 juni organiseert de Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) haar jaarlijkse relatiedag.

Bijeenkomst legionellabestrijding in natte koeltorens van het Kennisnetwerk Biociden op 28 juni 2023

Het Kennisnetwerk Biociden organiseert op woensdag 28 juni 2023 van 12:30 tot 17:00 uur de bijeenkomst Legionellabestrijding in natte koeltorens in de Jaarbeurs MeetUp in Utrecht.

Meer informatie over het programma en het aanmeldformulier vindt u op de pagina KNB-event Legionellabestrijding in natte koeltorens.

World Pest Day op 6 juni 2023

Op dinsdag 6 juni 2023 is het World Pest Day, de internationale dag van het plaagdier. Op deze dag organiseren de brancheverenigingen NVPB en PLA..N., het KAD en PCN van 15.30-17.00 uur een online bijeenkomst met het thema ‘Duurzaam en natuurinclusief bouwen en plaagdierbeheersing – een gezamenlijke uitdaging’.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen natuurinclusief bouwend Nederland en de plaagdiersector hun kennis delen. Meer informatie over het programma vindt u op de webpagina van World Pest Day. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de bijeenkomst.

Workshop biociden van Glastuinbouw Nederland en Plantum op 7 juni 2023

Glastuinbouw Nederland en Plantum organiseren op 7 juni de workshop biociden. De workshop gaat in op de nieuwe Europese beschrijving van het grensvlak tussen biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Wat betekent dit voor de toelating en toepassing van biociden?

De workshop is bedoeld voor belanghebbenden in de glastuinbouw, toelatingshouders en toeleveranciers. Tijdens de workshop worden de nieuwe kaders toegelicht. Ook wordt uiteengezet waar toelatingshouders aan moeten voldoen.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de workshop. Meer informatie over het programma vindt u op de website van glastuinbouw Nederland.

Relatiedag van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) op 15 juni 2023

Op donderdag 15 juni a.s. vindt de jaarlijkse relatiedag van het Ctgb plaats. Het thema van de dag is ‘Toelating en handhaving’. NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) en het openbaar ministerie gaan in op de relatie tussen toepassing/ gebruiksvoorschrift, handhaafbaarheid en gebruik.

Wilt u zich aanmelden voor deze dag of wilt u meer informatie over het programma? Bekijk dan de nieuwsbrief (mei 2023) van het Ctgb.