Een nieuw rapport van de Europese brancheorganisatie voor zeep en detergentia (AISE) stelt dat er meer bewustwording voor hygiëne in huis nodig is bij consumenten. Desinfectie moet volgens het rapport alleen gericht ingezet worden.

AISE, de International Association for Soaps Detergents and Maintenance Products publiceerde het rapport 'Developing household hygiene to meet 21st century needs'. Het rapport legt de basisprincipes van hygiëne uit en plaatst deze kort in historische en huidige context. De Targeted Hygiene benadering wordt toegelicht, dat wil zeggen: richt hygiëne op de momenten en plekken die het meest relevant zijn om overdracht van ziekteverwekkers te voorkomen. Ook wordt het belang van reinigen benadrukt, maar er wordt ook gesignaleerd dat in specifieke situaties desinfectie nodig kan zijn. Bijvoorbeeld bij het preventief desinfecteren van handen en oppervlakken in situaties met een zieke huisgenoot die vatbaar is voor infecties. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert om thuis alleen te desinfecteren na reinigen als de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) of behandelend arts hier aanleiding voor zien. Zie voor meer informatie: Zorgvuldig schoonmaken in huis op RIVM.nl.

Enquête

Het rapport doet ook verslag van de enquête die AISE in 2020 onder Europese consumenten hield over hygiëne, hun gedrag op dat gebied en hun vertrouwen in hygiëne. Eén van de conclusies is dat er kennisontwikkeling nodig is bij consumenten op het gebied van hygiëne. Dit is nodig om begrip te vergroten en gedragsverandering te bereiken zodat hiermee gezondheidswinst geboekt kan worden. Uitleg over het verschil tussen schoonmaken en desinfecteren moet onderdeel van de kennisontwikkeling zijn. En consumenten moeten leren desinfectantia alleen op de juiste momenten en plaatsen in te zetten.