Rat met afval

Het Centre for Sustainable Animal Stewardship (een samenwerkingsverband tussen Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research) doet onderzoek naar de omgang met ratten en muizen in dierplagen. Dit onderzoek is onderdeel van een project waarbij onder andere PLA..N., de NVPB en het KAD betrokken zijn.