De commissie Sorgdrager windt er geen doekjes om: alle betrokken partijen binnen de eierketen dragen verantwoordelijkheid voor de fipronilcrisis van vorig jaar. Bij zowel bedrijven, de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) als de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en LNV stond voedselveiligheid te laag op de agenda. Met andere woorden: werk aan de winkel. Al voordat het rapport op 25 juni openbaar werd zijn er binnen de sector veel maatregelen in gang gezet.

Pluimveebedrijven dienen voedselveiligheid voorop te stellen, boven commerciële belangen. Ook geldt dit voor de NVWA, die daarnaast ‘signalen snel, integraal en deskundig moeten wegen, alvorens te besluiten tot strafrechtelijke of bestuurlijke opvolging’. Zowel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport (VWS) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) moeten voedselveiligheid in het handhavingsbeleid voorop stellen. Inmiddels zijn er de nodige maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Zo houdt de NVWA strenger toezicht op pluimveehouderijen. Als bij controles fipronil in eieren wordt ontdekt, dan moeten bedrijven de eieren van de markt halen.

De Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland) stelde al een pakket aanbevelingen samen voor pluimveehouderijen. Deze aanbevelingen, onder de naam ‘In actie voor de toekomst van het Nederlandse ei’, sluiten volgens LTO Nederland aan bij de aanbevelingen van de commissie Sorgdrager en ze worden nu al deels in de praktijk gebracht.

Blijf controleren

Koepelorganisatie Avined waarschuwt voor de hardnekkigheid van fipronil, omdat het lang in de grond aanwezig kan blijven. Pluimveebedrijven met een uitloop doen er volgens Avined goed aan om zowel de grond als de eieren te laten onderzoeken op fipronil. Ook situaties met een verhoogde vetafbraak bij kippen vormen volgens Avined een risico. Wanneer de kippen eerder in aanraking zijn gekomen met fipronil, leidt dit mogelijk tot hogere gehaltes van fipronil in de eieren.

Anti-bloedluisprogramma

Ook gaan organisaties samen de strijd aan tegen de bloedluis. Het Poultry Expertise Center (PEC) in Barneveld, de Wageningen Universiteit en Bionext zijn gestart met een anti-bloedluisprogramma. Dit anderhalf jaar durende stappenplan werkt volgens het principe van ‘Integrated Pest Management’. Pas als preventieve en chemie-vrije middelen - zoals stof verwijderen en de inzet van natuurlijke vijanden - niet werken, komen chemische middelen (biociden) aan bod. Aan het programma doen twintig pluimveehouderijen mee.

Mogelijk andere verboden stoffen

Volgens Foodwatch is fipronil slechts het ‘topje van de ijsberg’. De voedselwaakhond berichtte onlangs over inspectierapporten die het had opgevraagd bij controle-instantie SKAL, toezichthouder van biologische producten in Nederland. In dit bericht beweert Foodwatch dat bij herinspecties bij ruim 60 met fipronil besmette bedrijven meer dan vijftien niet toegelaten bestrijdingsmiddelen (voor ook andere toepassingen dan bloedluisbestrijding) zijn aangetoond. Daarbij haalt Foodwatch hard uit naar SKAL. Zo suggereert Foodwatch dat SKAL haar werk niet goed uitvoert en de fipronilcrisis had kunnen voorkomen. In een reactie liet SKAL weten dat de beweringen van Foodwatch niet kloppen.

Lees meer

Verslag Commissie Sorgdrager

Bericht LTO

Foodwatch

Skal

Barneveldse krant

NVWA