Zee-aquarium

Er zijn effectieve biologische en fysieke alternatieven voor biociden in aquaria en aquacultuur. Deze kunnen op korte termijn in de praktijk worden toegepast. Dat concludeert het Deense agentschap voor milieubescherming in een onlangs gepubliceerd rapport.   

 

De alternatieven  

In aquaria en aquacultuur worden Recirculating aquaculture systems (RAS) gebruikt. Daarbij zuivert een biologisch filter het water. Een probleem hierbij is dat de ophoping van nutriënten en organisch materiaal  zorgt voor algengroei. Om dit te bestrijden zet men desinfectiemiddelen in, bijvoorbeeld op basis van formaldehyde, waterstofperoxide en perazijnzuur. Het Deense agentschap sponsorde onlangs een onderzoek naar de effectiviteit van alternatieven voor biociden in RAS. Onderzoekers aan de Technische Universiteit van Denemarken keken naar de mogelijkheid om algengroei te bestrijden met zoöplankton dat van nature aanwezig is in de biofilters. Ook onderzochten ze het effect van foam fractioning op de algengroei. Bij foam fractioning wordt schuim gecreëerd waarin niet oplosbare deeltjes, zoals organisch materiaal, uit het water worden verwijderd. Ook de combinatie van foam fractioning met ozon werd getest.  

Verbeterde waterkwaliteit 

Uit het onderzoek bleek dat de biofilters een rijke gemeenschap van protozoa en ongewervelden huisvestten. Bepaalde soorten zoöplankton in de biofilters leken goede algenbestrijders te zijn, ook wanneer er veel nutriënten in het water zitten. Daarnaast ontdekten de wetenschappers dat foam fractioning de waterkwaliteit verbetert door organisch materiaal te verwijderen en bacteriële groei te remmen. Dit bleek ook het geval wanneer foam fractioning in combinatie met ozon werd gebruikt. De onderzoekers testten ook foam fractioning als waterzuiveringsmethode in combinatie met waterstofperoxide en zout. Ook deze methode verbeterde de waterkwaliteit, door een vermindering van bacteriën en troebelheid.  

Toepasbaarheid 

Het onderzoek toont dus aan dat de geteste methoden het gebruik van biociden bij algenbestrijding kunnen verminderen of zelfs voorkomen. Hoewel ze nog niet in de praktijk worden toegepast, zou dit volgens de onderzoekers op korte termijn kunnen gebeuren.