Biociden moeten eerst worden beoordeeld en een toelating krijgen, alvorens ze in Nederland op de markt mogen worden gebracht en gebruikt. Het belang hiervan werd onlangs benadrukt toen bleek dat verschillende pluimveebedrijven het ontsmettingsmiddel DutriRock Bedding Powder gebruikten, terwijl hiervoor geen toelating was. Hierover verscheen op 12 juli een brief van minister Bruins (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan de Tweede Kamer.

DutriRock Bedding Powder is een poeder waaruit ter plaatse chloordioxide wordt gevormd om salmonella te bestrijden in kippenstallen. De bestrijding van salmonella in kippenstallen is een biocidetoepassing en DutriRock Bedding Powder is dus een biocide. Het middel is echter niet door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) beoordeeld op werkzaamheid en veiligheid en heeft geen toelating. Daarom mag het middel in Nederland niet verhandeld en gebruikt worden. Immers moeten de risico’s voor mens, dier en milieu én voldoende werkzaamheid duidelijk zijn vóórdat we een middel toepassen.

In stallen die behandeld zijn met DutriRock kan deze biocide in de kuikens terecht komen en daarmee in het kuikenvlees zitten. Dit kan risico’s opleveren voor de volksgezondheid. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) is verantwoordelijk voor biocidentoezicht in de handelsketen en heeft DutriRock Bedding Powder uit de handel gehaald en sancties opgelegd. Van professionele bedrijven wordt verwacht dat zij bekend zijn met de biocidenwetgeving. Uit de inspectie van de ILT bleek door welke pluimveebedrijven het middel was gekocht. De NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), verantwoordelijk voor toezicht op biocidengebruik in de landbouwsector, onderzocht een aantal bedrijven om duidelijk te krijgen of het product DutriRock is toegepast en of er daardoor resten van het ontsmettingsmiddel in het kuikenvlees zaten. Tot die tijd mochten de bedrijven geen kuikens voor de slacht en de handel afleveren. Een deel van de onderzochte bedrijven bleek DutriRock Bedding Powder daadwerkelijk te hebben toegepast. Er werden echter geen resten van het middel gevonden in het vlees van de kuikens en daarom mochten ze alsnog worden geslacht.